Välkommen till hemsidan för troende och ateister!

Alla som är intresserade av religion oavsett om man tror på en Gud, ett väsen, en ande eller på ingenting annat än ren naturvetenskap är varmt välkomna till vår hemsida. Vi beskriver religion ur många olika perspektiv, på ett lättsamt men seriöst sätt. Vi utmanar förlegade ideal om religion och beskriver hur en normal modern människa i Sverige ser på religion som fenomen.

Begravningar och dödsmässor

Vi förklarar vad begravningar symboliserar, vad man helst ska bära vid en begravning och hur man bäst kan gå den avlidnes sista vilja till mötes. Det är viktigt att respektera allas uppfattningar om hur en värdig begravning ska se ut, och man får vara beredd på att debattera med meningsmotståndare. Att begrava någon är en mänsklig företeelse som vår art är ensamma om. Att robotar skulle kunna lära sig att begrava människor råder det ingen tvekan om, men frågan är varför man skulle överlämna det känslomässiga engagemanget som en begravning medför till en robot? En robot kan lära sig att uttrycka känslor, men den kan inte på riktigt uppleva känslor av sorg och tristess som en människa kan känna.

TV-kanaler

Vi försöker vara moderna och aktuella varför vi skriver om tv-kanaler som har konfessionella inslag.

Livet efter detta

Vi försöker utröna vad folk i allmänhet och vad teologer samt naturvetenskapliga professorer anser om ett eventuellt liv efter detta.

Religionens inflytande i vardagen och under högtider

Vi redogör för religionens betydelse i alla slags sammanhang för alla slags människor, såväl troende som ateister. Målsättningen är att neutralt beskriva dess inflytande.