Begravningar – symbolik och tradition

Vi förklarar själva andemeningen bakom begravningar och vad de symboliserar. Vi berättar också om naturlagar och andra faktorer som styr det organiska kretsloppet som berör alla levande organismer på jorden.