Begravningskonceptet

Många kanske tycker att begravningar är naturliga och helt sonika något som bara ska göras rakt upp och ner. Den här artikeln hjälper dig som läsare att förstå grundtanken bakom en begravning.

Liv

Liv är en naturlig sak. Organismer och växter är levande eftersom de består av biomateria (celler, cellulosa och så vidare). Livets främsta drift är att fortsätta leva, och enligt Charles Darwin överlever de bäst rustade varelserna. I takt med att cellerna åldras minskar förutsättningarna för livet att kunna fortsätta leva. Cellcykeln och utbytet av diverse beståndsdelar upphör för bakterier, växter och djur (inklusive människor). Eftersom jordens resurser inte är oändliga utan långsamt förnyas så måste levande organismer dö för att ge spelrum åt nya organismer. En organisms död är således en annan organisms bröd.

Begravningar

Bakterier och växter sörjer såvitt vi vet inte sina artfränders död eftersom de inte har något medvetande. Det krävs ett medvetande för att kunna skapa minnen och associationer. Endast däggdjurs hjärnor är konstruerade på ett sätt som gör att de kan minnas och reflektera över det som varit. Människan är dock unik på så sätt att de kan planera för saker i framtiden – datum, arrangemang och så vidare. Däggdjur har visats sörja sina artfränder men endast människor kan planera och upprätta högtidliga begravningar. Därför är begravningar något djupt mänskligt och reserverat för vår art.

Genom att begrava varandra kan människan skapa en symbolik över den avlidnes arv och minnen. På sätt och vis kan gravstenar ses som en rest och en symbol över människor som levde flera sekel tidigare, innan du var född. Begravningar är dock inte naturliga eftersom döda organiska kroppar tas om hand om av det naturliga kretsloppet (bakterier, maskar och parasiter) som sakta men säkert äter upp kroppen och bildar förna. Därför behövs egentligen ingen kista vid jordbegravningar, men av tradition tillverkar vi kistor.

Kremeringar (förbränning av kroppar) sker i konstruerade krematorium och blir allt mer vanligt.