Kanal 10

Kanal 10 är en svensk konfessionell tv-kanal som är fri från reklam och finansieras av penninggåvor från sponsorer och tittare. Kanalen ägnar sig åt att förmedla kristendom ur en apostolisk vinkel, det vill säga med treenigheten i fokus. Programmet utgår från en studio i Älmhult där en panel bjuder in kristna profiler för att snacka religion och tro enligt såväl kristna ideal som teologiska slutsatser.

Målgrupp

Målgruppen är alla som bekänner sig till den kristna tron och har boxer eller/och internetuppkoppling. Kanalen är ett tillval i Telia och Comhems utbud. På webbteven kan man titta på nyss sända program samt rota i arkivet. Det står vem som helst fritt att kontakta redaktionen och ge tips om framtida inslag, samt ge penninggåvor. Kanal 10 kan sägas vara en modern kyrkoverksamhet som man kan delta i när man har tid. Det går också bra att följa kanalen från utlandet så länge internetuppkopplingen i respektive land stödjer formatet.

 

Utbud

Kanal 10 har ett rikt utbud av program som passar allas intressen och smak. Här kan du se på långfilmer, bli undervisad och följa debatter mellan olika grupperingar. Utbudet är ekumeniskt och sänder inslag om såväl Svenska Kyrkan som frikyrkorörelser och andra samfund med kristendomen i centrum. Utbudet har successivt ökat sedan starten 2005, mycket tack vare att budskapet spridit sig bland allmänheten. Ordinarie sändningstid är från klockan 16:00 till 24:00, nattetid och förmiddag sänds repriser. Detta är bra för nattjobbare och pensionärer som kan följa tablån trots att de är uppe oregelbundna tider. Alla pensionärer har inte heller internetuppkoppling samt är inte upplärda i att använda den digitala tekniken.

Förbönsprogram

Förbönsprogrammet är oerhört populärt eftersom tittarna själva kan be redaktionen att be för dem. Det kan sägas vara en klassisk motsvarighet till program som erbjuder tittarna att ringa in tittarfrågor för att få svar på saker och tings funktion.