Man kan alltid hoppas på ett liv efter detta!

Oavsett vem man är och ens åsikter så bör alla ha en uppfattning om huruvida ett liv efter detta finns. Alla är vi sökare på något sätt. Lyssna på vad vetenskapsmän och teologer anser, och försök bilda dig en uppfattning! Vi skriver om denna hypotes.