Ett liv efter detta enligt tron

Många människor delar Carolina Gynnings åsikt om att det finns ett liv efter detta efter döden. Såväl trogna som ateister kan bära på den uppfattningen.

Reinkarnation

En populär tes inom hinduismen är att man återföds som en växt eller något djur efter döden. Ens själ är alltså portabel och inte bunden till kroppen enligt denna teori. Det kan för många vara en tröstande tanke att man kanske får uppleva livet även som exempelvis en palm eller en ekorre. Många förknippar livet med lidande och tror sig kunna fly från det genom att bli en individ som inte reflekterar över fler saker än mat, fortplantning och att uträtta sina behov.

Reinkarnationen är på intet sätt typisk för hinduismen utan återfinns även inom kristendomen. Det förklaras ceremoniellt att vinet och oblaten man får vid nattvarden de facto är Jesu blod respektive kött.

På sätt och vis stöds reinkarnationen av naturvetenskapen, all materia och energi fortsätter i ett kretslopp även efter att du dött. Genom att du får barn för du vidare din arvsmassa och därmed är ditt bidrag till mänskligheten säkrat.

Mörker i intet

Många förknippar döden med ett evigt långt mörker där ingenting händer. Detta är delvis sant eftersom att hjärnan inte kan ta emot nya intryck när dess funktioner upphört, det blir således ett intet. Dock är “mörkret” en metafor eftersom att mörker är en mänsklig konstruktion. De som inte har fötts blinda upplever mörker när de sluter ögonen, vilket ju en död gör. Men för att uppleva mörker måste man ha synen i behåll eftersom att ljusreceptorerna registrerar avsaknad av ljus. När cellerna i ögonen dör försvinner förnimmelsen av mörker eftersom ljusreceptorerna förstörs. Ett vanligt tankeexperiment är att du ska föreställa dig tiden innan du föddes. Du minns den inte överhuvudtaget, eller hur? Så menar många forskare att döden upplevs, du existerar inte och kan därför inte ta emot sinnesintryck eller reagera på utomstående skeenden.

Byt ut de mörka tankarna mot ljusa motsvarigheter!