Religionens påverkan i våra liv

Den här artikeln kommer uteslutande att handla om kristendomens roll i svenskars liv.

Kyrkan

En kyrka är en byggnad som ägs av Svenska Kyrkan. Kyrkan kan ha såväl kyrkbyggnader som minneslundar, kyrkogårdar med och utan gravplatser samt andra lokaler. Många skolor har skolavslutningar både juletid och inför sommarlovet i kyrkor. Prästen får tala men inte utöva konfessionella inslag som predikan och böner. Det är dock tillåtet att sjunga julsånger och sommarsånger som “Jul, jul strålande jul” och “Den blomstertid nu kommer”.

I takt med att Sverige blir allt mer mångkulturellt och sekulariserat på samma gång innebär det att kyrkan inte har samma ställning idag som för några decennier sedan. Många väljer att gå ur kyrkan för att de inte anser att de får valuta för pengarna. Är man inte medlem i kyrkan kan man inte gifta sig där (om partnern också gått ur kyrkan) samt konfirmera sig. Många väljer att ha namngivningsceremoni istället för dop, därför kommer inte dagens barn få samma relation till kyrkan som tidigare generationer. Det kan vara svårt för kyrkor på landsbygden att överleva eftersom urbaniseringen och en ojämn demografi är problematiskt. Därför är unga kristna politiker viktiga för kristendomens fortlevnad.

Ledighet

Många förknippar högtider med ledighet och en paus från den hektiska vardagen. Ateister kan också ha traditioner under högtider men de praktiserar inte religion genom böner eller bibelläsning som trogna gör.

Präster har tystnadsplikt

Många ser präster som en förlängd arm av kyrkans verksamhet. Präster har tystnadsplikt under såväl bikt som i stödsamtal. Präster hjälper folk i kris och kan i vissa fall likställas med en psykolog i somliga åtaganden. Precis som att man kan ringa SOS kan man ringa jourhavande präst dygnet runt för att få akut krishjälp. Tystnadsplikten innebär att vederbörande varken får nämna dig vid namn, ålder och kön i samtal med andra och inte heller avslöja vad ni diskuterat. Bedömer prästen att det föreligger akut fara för ditt liv har de rätt att ringa 112.